Region Skånes upphandlingar Vitrektomiutrustning till ögonoperation, SUS Lund

Vitrektomiutrustning till ögonoperation, SUS Lund

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Två (2) stycken fako+vitrektomiutrustning inklusive förbrukningsmateriel kit.

Utrustningen kommer att placeras på SUS Ögonoperation.

Denna utrustning ska användas på Ögonkliniken vid kirurgi i ögats bakre segment, men även kunna användas för främre ögonkirurgi. Verksamheten utför ca 2000 ingrepp per år med den aktuella utrustningen.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000999