Region Skånes upphandlingar Vidvinkelkamera för diagnostik av patologiska förändringar i ögats näthinna och choroidea, inklusive ögonbottenfotografering och OCT

Vidvinkelkamera för diagnostik av patologiska förändringar i ögats näthinna och choroidea, inklusive ögonbottenfotografering och OCT

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Denna upphandling avser en (1) vidvinkelkamera som ska användas på ögonkliniken i Lund/Region Skåne för diagnostik av patologiska förändringar i ögats näthinna och choroidea, inklusive ögonbottenfotografering och OCT. I upphandlingen ska även ingå option på ytterligare två (2) vidvinkelkameror som ska kunna avropas vid behov. Utrustningen ska vara lämplig och avsedd för användning för fotografering av centrala och yttre delarna av näthinnan och kunna leverera perifer OCT.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000271