Region Skånes upphandlingar Verksamhetskonsulter inom Strategi, Ledning och Styrning

Verksamhetskonsulter inom Strategi, Ledning och Styrning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling syftar till att tillgodose Region Skånes behov av konsultstöd i frågor rörande Strategi, ledning och styrning samt konsultstöd inom Finans.

Verksamhetskonsulter inom Strategi, Ledning och Styrning, Delområde A

Upphandling avser konsultstöd Strategi, ledning och styrning

Verksamhetskonsulter inom Strategi, Ledning och Styrning, Delområde B

Upphandling avser Konsultstöd inom Finans.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001281