Region Skånes upphandlingar Ventilationsfilter till Region Skåne

Ventilationsfilter till Region Skåne

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser inköp av ventilationsfilter för Region Skånes fastigheter..

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000044