Region Skånes upphandlingar Vattenreningsanläggning

Vattenreningsanläggning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen omfattar en vattenreningsanläggning till dialysmottagningen i Helsingborg, som avser ersätta sin befintliga vattenreningsanläggning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001826