Region Skånes upphandlingar Vattenreningsanläggning Hässleholm

Vattenreningsanläggning Hässleholm

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser köp av en (1) st komplett vattenreningsanläggning till dialysavdelningen vid

sjukhuset i Hässleholm.

Anbudet omfattar följande delar:

- Leverans av aktuell vattenreningsanläggning

- Två (2) års garanti inklusive förebyggande och avhjälpande underhåll under garantitiden

- Installation av aktuell vattenreningsanläggning

- Nedmontering och bortforsling av befintlig utrustning

- Klinisk och teknisk dokumentation

- Klinisk utbildning för vårdpersonal

- Förslag på service och underhåll efter garantitidens utgång

- Medverkan i Beställarens detaljplanering i den mån det behövs för lokalanpassningar och teknisk

försörjning

- Validering

- Option på ytterligare en (1) anläggning för fri placering inom Region Skåne

Se vidare Kravspecifikation, bilaga 1, för detaljerad omfattning och ställda krav.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002680