Region Skånes upphandlingar Vattenreningsanläggning Hässleholm

Vattenreningsanläggning Hässleholm

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Dialysmottagningen i Hässleholm avser ersätta sin befintliga vattenreningsanläggning. Dialysmottagningen genomför ca 6000 dialysbehandlingar /år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001194