Region Skånes upphandlingar Vätsketerapi och dialys

Vätsketerapi och dialys

Region Skåne, Kristianstad

Sista dagen för synpunkter är 2023-09-22.

Eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras.

Synpunkter och frågor mejlas till Emina.Hrustic@skane.se.

Vi saknar möjlighet att lämna återkoppling på inkomna synpunkter.

Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-22)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2023-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer