Region Skånes upphandlingar Vårdval-Specialiserad tandvård för barn och unga vuxna

Vårdval-Specialiserad tandvård för barn och unga vuxna

Region Skåne Kristianstad

Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och avtal för tandvårdsenhet i vårdval för specialiserad tandvård för barn och unga vuxna 0-23 år i Region Skåne.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-12-09

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer