Region Skånes upphandlingar Vårdval- Allmäntandvård för barn och unga vuxna

Vårdval- Allmäntandvård för barn och unga vuxna

Region Skåne, Kristianstad

Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och avtal för tandvårdsenhet i vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård 0 - 23 år i Region Skåne

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-01-09

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer