Region Skånes upphandlingar Värdetransport och värdehantering

Värdetransport och värdehantering

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser värdetransporter och värdehantering med tillhörande tjänster för Region Skåne inklusive Skånetrafiken samt Folktandvården Skåne AB.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002235