Region Skånes upphandlingar Vårdcentral i Hälsoval Skåne

Vårdcentral i Hälsoval Skåne

Region Skåne Hälsoval skåne Kristianstad

Förfrågningsunderlag och Avtal för Vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2022

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

0900226