Region Skånes upphandlingar Vårdcentral i Hälsoval Skåne

Vårdcentral i Hälsoval Skåne

Region Skåne, Kristianstad

Förfrågningsunderlag och Avtal beslutade i Primärvårdsnämnden för Vårdcentral i Hälsoval Skåne

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

0900226