Region Skånes upphandlingar Vård och tillgängliggörande av Region Skånes medicinhistoriska samling

Vård och tillgängliggörande av Region Skånes medicinhistoriska samling

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av vård och tillgängliggörande av Region Skånes medicinhistoriska samling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002198