Region Skånes upphandlingar Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser vaccination mot covid-19. Uppdragets övergripande syfte är att genom en välfungerande (effektiv, säker och robust) vaccinationsverksamhet mot covid-19 uppnå målet en god och jämlik vaccinationstäckning i Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-09-17

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-POL000284-001