Region Skånes upphandlingar Vaccin mot kikhosta för gravida

Vaccin mot kikhosta för gravida

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser kikhostevaccin för gravida. Avtal kommer att löpa under sju (7) månader med rätt för Beställarna till förlängning i upp till sex (6) månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002046