Region Skånes upphandlingar UUS och drift för PRIO

UUS och drift för PRIO

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

PRIO är en plattform och ett system för hantering av investeringar, som består av PRIO Online, som är webbaserad – där alla medarbetare inom Region Skåne hanterar äskanden – och PRIO Desktop, som är Filemakerbaserat – där äskanden bereds, beslutas och budgeteras, projektsamordnas under genomförande och följs upp. Därutöver finns även Filemakerbaserade modulerna PRIO Plan, för hantering av utrustningsbehov i större strategiska projekt, och PRIO Lokal, för hantering av lokalbehov och lokalförsörjning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001912