Region Skånes upphandlingar Utrustning för mätning av Distala Tryck

Utrustning för mätning av Distala Tryck

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avser åldersutbyte av två system för tryckmätning, benens artärer samt fingertryck med placering i Malmö resp. Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002379