Region Skånes upphandlingar Utrustning för EMG och neurografi

Utrustning för EMG och neurografi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne och Region Blekinge har för avsikt att upphandla nio (9) stycken utrustningar för EMG och neurografi varav 3 stycken till Malmö, 4 stycken till Lund, 1 styck till Helsingborg och 1 styck till Karlskrona, med möjlighet för Region Skåne och Region Blekinge att avropa ytterligare tre (3) stycken utrustningar på option.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde (1)

Region Skåne och Region Blekinge har för avsikt att upphandla nio (9) stycken utrustningar för EMG och neurografi varav 3 stycken till Malmö, 4 stycken till Lund, 1 styck till Helsingborg och 1 styck till Karlskrona, med möjlighet för Region Skåne och Region Blekinge att avropa ytterligare tre (3) stycken utrustningar på option.

Last tender date: 05/17/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15906

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15906&GoTo=Tender

Duration contract start date : 07/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 04/29/2026 00:00:00Lot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling (1)

Region Skåne och Region Blekinge har för avsikt att upphandla nio (9) stycken utrustningar för EMG och neurografi varav 3 stycken till Malmö, 4 stycken till Lund, 1 styck till Helsingborg och 1 styck till Karlskrona, med möjlighet för Region Skåne och Region Blekinge att avropa ytterligare tre (3) stycken utrustningar på option.

Last tender date: 05/17/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15906

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15906&GoTo=Tender

Duration contract start date : 07/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 04/29/2026 00:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000608