Region Skånes upphandlingar Utrustning för brachyterapi

Utrustning för brachyterapi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att genom förhandlat förfarande införskaffa utrustning för brachybehandling avsedd för daglig klinisk rutin på Skånes Universitetssjukhus (SUS) och inbjuder genom denna annonsering till deltagande i upphandlingen.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-07-11)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2022-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000311