Region Skånes upphandlingar Utökning av Skånes Dansteater, Kranen 6 i Malmö

Utökning av Skånes Dansteater, Kranen 6 i Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Upphandlingen avser utökning av Skånes Dansteaters lokaler inom fastigheten Kranen 6 i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-07)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80530100-409044-41116