Region Skånes upphandlingar Utförandeentreprenad Skånes universitetsjukhus Lund ombyggnad Vävnadsbanken tillvarataganderum

Utförandeentreprenad Skånes universitetsjukhus Lund ombyggnad Vävnadsbanken tillvarataganderum

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Befintlig lagerlokal i anslutning till Vävnadsbank ska byggas om till lokaler ämnade för Vävnadsbanken.

Vävnadsbanken - Byggnad 52, plan 10. Baravägen 37, Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81035200-405320-36889