Region Skånes upphandlingar Utbyte av hissar 46E-H & 5A, SUS Malmö

Utbyte av hissar 46E-H & 5A, SUS Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

4 st befintliga hissar 46 E-H, skall ersättas med nya hissar i befintligt hisschakt, samt en arkivhiss 5A, som endast får nytt styrsystem, inom SUS i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80014600-406274-19074