Region Skånes upphandlingar Utbildning i Svenska

Utbildning i Svenska

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av Utbildning i Svenska för Region Skåne. I

utbildningen inkluderas både språkutbildning i svenska på grund- och avancerad nivå, samt sjukvårdssvenska.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000507