Region Skånes upphandlingar Upphandlingsstöd - Dynamiskt inköpssystem (steg 1)

Upphandlingsstöd - Dynamiskt inköpssystem (steg 1)

Region Skåne, Koncerninköp, KRISTIANSTAD

Ansökningsinbjudan för dynamiskt inköpssystem gällande upphandlingsstöd/upphandlingskonsulter till Region Skåne samt Folktandvården Skåne AB.

Delområde

Upphandlingen är indelad i fyra (4) olika delområden där anbudsgivare kommer kvalificeras in per offererat område.

Område 1 – Upphandlingsstöd Fastighetsrelaterade upphandlingar

Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området Fastighetsrelaterade upphandlingar. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek.

Uppdrag enligt ABFF (Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning) ingår inte i denna upphandling.

Område 2 – Upphandlingsstöd Varor och tjänster

Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området varor och tjänster. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek.

Område 3 – Upphandlingsstöd IT och medicinsk teknik

Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området IT och medicinsk teknik. Upphandlingar som omfattas kan vara olika typer av mjukvara, hårdvara och/eller IT-struktur. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek.

Område 4– Upphandlingsstöd Kollektivtrafikrelaterade upphandlingar

Anbudsgivaren ska tillhandahålla upphandlingskonsult/er som både självständigt och i samverkan med Beställarens organisation kan projektleda och/eller handlägga hela eller delar av upphandlingar inom området kollektivtrafik med tillhörande varor och tjänster. Uppdrag kan variera i komplexitet och storlek.

Efter kvalificering kommer anbudsgivaren som uppfyller uppställda kvalificeringskrav att gå vidare till steg 2 Anbudsinbjudan, för vidare information se Mall Anbudsinbjudan samt Avtalsmall.

Ansökan om att få delta kan lämnas på ett (1) eller fler delområde.

Anbudsgivaren anger nedan vilka delområde som denna önskar kvalificera sig inom.

Sista ansökningsdag
1143 dagar kvar

(2027-08-06)

Förfarande

Urval

Publicerad

2019-08-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-O000568