Region Skånes upphandlingar Upphandling Öresundståg 2020

Upphandling Öresundståg 2020

Hallandstrafiken Aktiebolag, FALKENBERG

Upphandlingen omfattar ett samlat och inte uppdelbart åtagande ("Trafikåtagande") avseende planering och drift av den svenska delen av Öresundstågtrafiken, inklusive försäljning och ombordservice. I Trafikåtagandet ingår även underhåll av fordon; dagligt, förebyggande och avhjälpande underhåll samt så kallat tungt underhåll, inklusive krockskador och vandalism.

Se vidare bilagt dokument "Prekvalificering Öresundståg 2020".

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2018-04-20)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2018-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

356/2017