Region Skånes upphandlingar Upphandling av specialistvård kirurgi

Upphandling av specialistvård kirurgi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser öppen samt sluten vård inom det kirurgiska området.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter

Upphandlingen omfattar öppen samt sluten vård inom det kirurgiska området. Delområde 1: Allmän kirurgi (omfattar både öppenvård och vid behov slutenvård) ljumske och främre bukvägg, gallblåsa Delområde 2: Kirurgi som omfattar både öppenvård och vid behov sluten vård gällande operationer av sköldkörtel (thyroidea) och bisköldkörtel (parathyroidea) avseende godartade sjukdomar Delområde 3: Koloskopier – med prioritering av SVF Delområde 4: Basala proktologiska ingrepp: borttagande av förändring, hemorrojdektomi, klyvning av fistel, gummibandsligatur, rekto-/proktoskopi

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6495

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6495&GoTo=TenderLot nr.: 2

Kravspecifikation

Avtalet avser att komplettera Region Skånes befintliga vård och innefattar öppen samt sluten vård (där behov föreligger) inom det kirurgiska området.

Last tender date: 02/26/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6495

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6495&GoTo=Tender

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-26)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-POL000367