Region Skånes upphandlingar Upphandling av serviceresor med trafikstart 2023

Upphandling av serviceresor med trafikstart 2023

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Trafikuppdraget omfattar anropsstyrda resor för Skånetrafiken, såsom färdtjänst, sjukresor, andra sjukresor och vissa andra resor inom kommuner och Region Skåne, samt linjelagda turer och Närtrafik i den allmänna kollektivtrafiken.

Upphandlingen bestå av fyra (4) trafikpaket och ett (1) specialtrafikpaket och omfattar totalt 477 fordon.

Sista anbudsdag
13 dagar kvar

(2022-02-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

111/2021