Region Skånes upphandlingar Upphandling av rotationsmikrotomer

Upphandling av rotationsmikrotomer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser anskaffning av tolv (12) rotationsmikrotomer till Klinisk genetik och patologi samt option på upp till tre (3) rotationsmikrotomer för fri placering inom Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O000573