Region Skånes upphandlingar Upphandling av ramavtal VVS-material

Upphandling av ramavtal VVS-material

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser inköp och leverans av VVS-material, främst för behov i löpande underhåll och felavhjälpning. Upphandlingen avser angivet VVS-material enligt varukorg, samt antagen leverantörs övriga VVS-sortiment.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000213