Region Skånes upphandlingar Upphandling av ramavtal rådgivnings- och analytikertjänster

Upphandling av ramavtal rådgivnings- och analytikertjänster

Skatteverket, Sverige

Upphandlingens syfte är att säkerställa de deltagande myndigheternas behov av i detta upphandlingsdokuments efterfrågade tjänster för att få en gemensam bas att arbeta utifrån och för att driva arbetet kring e-förvaltning vidare inom staten. Målet är att genom ett ramavtal uppnå en kvalitativ

och stabil leverans av de efterfrågade tjänsterna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

8-227000