Region Skånes upphandlingar Upphandling av Ögonbottenkamera

Upphandling av Ögonbottenkamera

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser Ögonbottenkamera till Region Skåne. Kameran ska användas för fotografering av ögonbotten i färg, rödfritt och fluoresceinangiografi. Ytterligare önskemål om tillval finns specificerat i upphandlingsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002056