Region Skånes upphandlingar Upphandling av licenspartner till Region SKåne

Upphandling av licenspartner till Region SKåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser en Licenspartner och därtill kopplade konsultjänster, genom avtal med en leverantör som innehar såväl expertis som erforderliga verktyg samt agerar återförsäljare av licenser och förnyelse av underhåll av licenser.

Upphandlingen innehåller också en option på en SAM-tjänst (Software Asset Management).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210130