Region Skånes upphandlingar Upphandling av Kompetensplattform

Upphandling av Kompetensplattform

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser IT-stöd för kompetensplanering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001835