Region Skånes upphandlingar Upphandling av IT-stöd för Project Portfolio Management (PPM)

Upphandling av IT-stöd för Project Portfolio Management (PPM)

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

I denna upphandling efterfrågas ett IT-stöd, för styrning och hantering av Region Skånes projektportfölj.

Upphandlat IT-stöd ska ge organisationen bra förutsättningar att driva, styra, kontrollera och genomföra större projekt och program. Huvudsakligen ska IT-stödet nyttjas i samband med nybyggnation, tex nya vårdbyggnader, men ska även kunna användas vid mindre projekt och andra typer av projekt inom Region Skånes organisation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000744