Region Skånes upphandlingar Upphandling av IT-konsultmäklare till Region Skåne (2022)

Upphandling av IT-konsultmäklare till Region Skåne (2022)

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne har idag ett avtal med en konsultmäklare som levererar IT konsulter till Region Skåne. Dagens avtal löper ut mars 2023. Under 2020 köpte Region Skåne konsulter för ca 450 mSEK, 2021 för ca 500 mSEK. Under 2022 har Region Skåne fram till oktober köpt för ca 588 mSEK. De fem (5) största kompetensgrupperna som idag beställs är IT projektledare, systemutvecklare, testledare, specialister och arkitekter. Huvudsakliga arbetsplats är Malmö, Hässleholm, men det kan även vara på annan ort i Skåne. Arbete på distans förekommer.

Kommande Avtal syftar till att täcka Beställarens behov av IT Konsulter. Leverantören ska leverera Beställarens faktiska behov av de IT konsulter som detta avtal omfattar. Leverantörens roll är att agera som en oberoende mäklare och leverera konsulter som team, fast pris resultat eller konsulter på löpande timpris i form av Underleverantörer. Leveransplikt gäller för samtliga typer av beställningar och IT konsulter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002486