Region Skånes upphandlingar Upphandling av hyresavtal gällande Folktandvårdsverksamhet i Ystad

Upphandling av hyresavtal gällande Folktandvårdsverksamhet i Ystad

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Region Skåne söker lokal för Folktandvårdsverksamhet (FTV) i Ystad.

Fastigheten för hyreskontraktet som efterfrågas kan vara befintlig alternativt kan vara en fastighet som kommer att uppföras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

999999999-407522-41039