Region Skånes upphandlingar Upphandling av hyresavtal gällande Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, Helsingborg

Upphandling av hyresavtal gällande Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, Helsingborg

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Region Skåne söker lokaler för Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP) i Helsingborg. Lokalen för hyreskontraktet som efterfrågas kan vara en befintlig lokal i en fastighet eller i en ny fastighet som kommer att uppföras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

99999999-405639-41007