Region Skånes upphandlingar Upphandling av förstärkningsfordon till Serviceresor med trafikstart 2022

Upphandling av förstärkningsfordon till Serviceresor med trafikstart 2022

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Denna anbudsförfrågan avser Skånetrafikens behov av trafikuppdrag avseende utökad kapacitet av ordinarie fordon och personbilar. Syftet med denna upphandling är att omgående utöka fordonskapaciteten för färdtjänst och sjukresor som framkommit främst p.g.a. ensamåkningen. I avtalet med leverantörerna kommer flexibilitet att vara en central fråga.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

94/2021