Region Skånes upphandlingar Upphandling av FM (Facility Management) tjänster till Region Skåne

Upphandling av FM (Facility Management) tjänster till Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Denna upphandling avser Drift, underhåll, övervakning, jourberedskap m.m. till Region Skånes egna serverhallar, placerade i Malmö, Helsingborg, Ystad,, och Kristianstad.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Denna upphandling avser Drift, underhåll, övervakning, jourberedskap m.m. till Region Skånes egna serverhallar, placerade i Malmö, Helsingborg, Ystad,, och Kristianstad.

Last tender date: 01/12/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3871

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3871&GoTo=TenderLot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Beskrivning finns i de administrativa föreskrifterna samt på

https://www.skane.se/supportsidor/sa-behandlar-vi-dina-personuppgifter/

Last tender date: 01/12/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3871

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3871&GoTo=Tender

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-01-31)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2023-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002696