Region Skånes upphandlingar Upphandling av byggentreprenad för Folktandvården i Landskrona

Upphandling av byggentreprenad för Folktandvården i Landskrona

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Region Skåne har för avsikt att etablera en ny Folktandvård i Landskrona och har tillsammans med hyresgästen Regionfastigheter, som svarar för lokalförsörjningen inom Region Skåne, kommit överens med hyresvärden Acrinova om att hyra lokaler i en ny byggnad i Landskrona.

Entreprenaden avser att på totalentreprenad utföra mark-, byggnads- och installationsarbeten. Utöver denna entreprenad kommer sidoentreprenader senare att handlas upp av hyresgästen för utrustning av lokalerna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-08-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

99999999-406593-41012