Region Skånes upphandlingar Upphandling av bärbar smärtpump

Upphandling av bärbar smärtpump

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Denna upphandling avser bärbar smärtpump till Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund samt Primärvården specialiserad palliativ vård och ASIH, i Region Skåne. Smärtpumpen ska vara bärbar, ska kunna användas utan droppställning och i en och samma vara avsedd för smärtterapi (intratekalt, epiduralt, perineuralt, subcutant, intravenöst) till både barn och vuxna på vårdavdelningar, i hemmiljö, utemiljö. Smärtpumpen ska gå att använda med låst läkemedelsbehållare och med infusionspåse.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Upphandling av bärbara smärtpumpar till Region Skåne. Mer information finns att läsa i upphandlingsunderlagen.

Last tender date: 07/15/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=21432

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=21432&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Upphandling av bärbara smärtpumpar till Region Skåne. Mer information finns att se i förfrågningsunderlagen.

Last tender date: 07/15/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=21432

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=21432&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002684