Region Skånes upphandlingar Uppgradering av ultraljud - Kristianstad

Uppgradering av ultraljud - Kristianstad

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Centralsjukhuset i Kristianstad har för att säkra patientvård, arbetsflöde och produktiviteten införskaffat uppgraderingen Elevate av befintlig ultraljudssystem ACUSON S3000.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001372