Region Skånes upphandlingar Uppgradering av ultraljud - Hässleholm

Uppgradering av ultraljud - Hässleholm

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Hässleholms sjukhus har för att säkra patientvård, arbetsflöde och produktiviteten införskaffat uppgradering Elevate av befintligt ultraljudssystem ACUSON S3000.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-07-03

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001372