Region Skånes upphandlingar Uppgradering av MALDI-TOF MS-system

Uppgradering av MALDI-TOF MS-system

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser att uppgradera befintligt MALDI-TOF MS-system samt två (2) nya MALDI-TOF MS-instrumentet. Offererat MALDI-TOF MS-system ska vara kompatibelt och ska kunna integreras med befintligt MALDI-TOF MS-instrument. Upphandlingen avser även förbrukningsmaterial, service och support samt optioner enligt avsnitten Fullserviceavtal och underhållsavtal i detta förfrågningsunderlag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000806