Region Skånes upphandlingar Underlag för detaljplan och konceptprogram för nya sjukhusområdet Östra Ramlösa, Helsingborg

Underlag för detaljplan och konceptprogram för nya sjukhusområdet Östra Ramlösa, Helsingborg

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Denna upphandling av konsulttjänster avser framtagande av underlag och utredningar till antagandehandlingar för ny detaljplan.

Uppdraget omfattar att ta fram koncept för nytt sjukhus i Östra Ramlösa i Helsingborg. Fastigheten är på cirka 170.000 kvadratmeter och verksamhetsbehovet är cirka 200.000 kvadratmeter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

83800000-406638-47000