Region Skånes upphandlingar ultraljudssystem för kärlundersökningar vid VO Bild och funktion, klinisk fysiologi och nuklearmedicin

ultraljudssystem för kärlundersökningar vid VO Bild och funktion, klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser två (2) stycken ultraljudssystem (High end) för kärlundersökningar vid VO Bild och funktion, klinisk fysiologi, Skånes universitetssjukhus.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2024-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000412