Region Skånes upphandlingar Tvätteritjänster för "Tvätt & Textil" och "Patienthotellet"

Tvätteritjänster för "Tvätt & Textil" och "Patienthotellet"

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Tvätteritjänster för "Tvätt & Textil" i Kristianstad och "Patienthotellet" SUS Lund. Tvätteritjänster innefattar tvätt och efterbehandling av främst kundägda textilier. För Patienthotellet inkluderas även hyra av textilier.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000616