Region Skånes upphandlingar Tvätteritjänster för "Tvätt och textil" i Kristianstad

Tvätteritjänster för "Tvätt och textil" i Kristianstad

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

"Tvätt och textil" inom Region Skåne ansvarar för tvätt- och textiltjänster för Region Skånes ca 1000 interna kunder. Upphandlingen syftar till att avtala en extern leverantör att utföra vissa av tjänsterna. I uppdraget ingår:

• Tvätt- och efterbehandling

• Sortering av textilier för omtvätt, fläckborttagning, lagning, kassering

• Leverans/avhämtning till/från "Tvätt och textil" i Kristianstad

• Märkning av textilier vid behov

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001279