Region Skånes upphandlingar Två (2) stycken ultraljudssystem till röntgen i Helsingborg och Ängelholm.

Två (2) stycken ultraljudssystem till röntgen i Helsingborg och Ängelholm.

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser två (2) ultraljudssystem inom high-end till röntgen med möjlighet till option på eventuellt ytterligare två (2) stycken, NVS, Helsingborg och Ängelholm. Utrustningen kommer att användas till tidsbokade och akuta undersökningar av barn och vuxna. Undersökningar som barnhjärna, hals/thyreoidea, bukar (barn till överviktig vuxen), muskuloskeletalt (från finger på barn till stora muskler hos överviktig), kärl - artärer och vener, ytliga och djupa, iv kontrast och intervention.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002330