Transportlådor

Region Skåne, Malmö

Köpet omfattar köp av 2500 transportlådor inklusive insatshållare och kylklampar till Medicinsk service inom Region Skåne.

Upphandlingen ingår i ett antal initiativ Inom Region Skåne med syfte att öka digitaliserings- och automationsgraden i verksamheten. Ett initiativ inom Medicinsk service syftar till att automatisera hanteringen av inkommande transportlådor till laboratorierna på Region Skånes akutsjukhus. För provflödet inom Region Skåne finns en strategi, ”Rör ej röret”, med målet att alla steg utom själva provtagningen ska automatiseras.

Efter packning av prover hos primärvård, sjukhus och läkarmottagningar sker transport till akutsjukhusen med chaufförer som dagligen hanterar ca 1200 transportlådor i fastlagda rutter. Region Skåne har upphandlat ett system (SAHPT) för automatisk uppackning, sortering och transport av prover (dnr 2020-O002735) efter ankomst. Därefter analyseras proverna. Transportlådorna ska uppfylla ett antal funktionskrav för att kunna fungera väl i alla delarna av provflödet.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000681